ਨਵਾਂ

ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਅਭਿਆਸ: ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ

ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਅਭਿਆਸ: ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਦੋ-ਆਯਾਮੀ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲੱਭਣਾ ਗ੍ਰੇਡ ਦੋ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁਨਰ ਹੈ. ਪਰਿਮਿਟਰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਵੱਲੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 4 + 4 + 2 + 2. ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ 12 ਹੈ.

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਗਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਹਰੇਕ ਪੀਡੀਐਫ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ.

01of 05

ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰ

ਡੀ ਰਸਲ

PDF ਛਾਪੋ: ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰ. 1

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਚ ਪੌਲੀਗਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ, ਇਸ ਆਇਤਾਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸੇ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅਤੇ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ. ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: 18 + 13 + 18 + 13 = 62. ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਘੇਰਾ 62 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ.

02of 05

ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰ

ਡੀ ਰਸਲ

PDF ਛਾਪੋ: ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰ

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ, ਇੰਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਇਸ ਅਵਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰੋ. ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ. ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਤੇ ਤੁਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਦੇ ਹੋ. ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖੋ. ਕਮਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ. ਫਿਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ.

03of 05

ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰ

ਡੀ ਰਸਲ

PDF ਛਾਪੋ: ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰ

ਇਸ ਪੀਡੀਐਫ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਪੌਲੀਗੋਨ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਚ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ - ਜੋ ਕਿ 8 ਇੰਚ ਤੋਂ 7 ਇੰਚ (ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤੇ ਨੰ. 6) ਮਾਪਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿ paper ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਦਿਓ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਇਤਾਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹੋ. ਜੇ ਕਲਾਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘੇਰੇ (30 ਇੰਚ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ. ਜੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਘੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

04of 05

ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰ

ਡੀ ਰਸਲ

PDF ਛਾਪੋ: ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰ. 4

ਇਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੋ-ਅਯਾਮੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ. ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ: 14 ਇੰਚ + 16 ਇੰਚ + 7 ਇੰਚ + 6 ਇੰਚ, ਜੋ ਕਿ 43 ਇੰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ. ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 10 ਇੰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ 7 ਇੰਚ ਘਟਾਉਣਗੇ, 16 ਇੰਚ. ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, 7 ਇੰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ, 14 ਇੰਚ ਤੋਂ 7 ਇੰਚ ਘਟਾਉਣਗੇ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ: 43 ਇੰਚ + 10 ਇੰਚ + 7 ਇੰਚ = 60 ਇੰਚ.

05of 05

ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰ. 5

ਡੀ ਰਸਲ

PDF ਛਾਪੋ: ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰ. 5

ਤੁਹਾਡੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਤਮ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬਹੁਭੂਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਲਈ ਘੇਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਤਮ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਦੋ-ਅਯਾਮੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਹਰਾਓ.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Geometry: Introduction to Geometry Level 1 of 7. Basics (ਜੂਨ 2022).


ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

 1. Mauran

  ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ

 2. Blanford

  ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ

 3. Braddon

  ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ.

 4. Parisch

  ਆਮ..

 5. Remington

  ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਹੈਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ