ਜਿੰਦਗੀ

ਗਣਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਗਣਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਗਣਿਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪੰਨਾ ਮੁ basicਲੇ ਗਣਨਾ ਲਈ ਗਣਿਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਮੁੱ Mathਲੀ ਗਣਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

+ - ਪਲੱਸ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 2 + 2
  ਦੋ ਪਲੱਸ ਦੋ

- - ਘਟਾਓ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 6 - 4
  ਛੇ ਘਟਾਓ ਚਾਰ

x ਜਾਂ * - ਵਾਰ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 5 x 3 ਜਾਂ 5 * 3
  ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤਿੰਨ

= - ਬਰਾਬਰ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 2 + 2 = 4
  ਦੋ ਜੋੜ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਚਾਰ.

< - ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 7 < 10
  ਸੱਤ ਦਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ.

> - ਵੱਧ ਹੈ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 12 > 8
  ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਅੱਠ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ.

- ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 4 + 1 ≤ 6
  ਚਾਰ ਜੋੜ ਇਕ ਛੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ.

- ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 5 + 7 ≥ 10
  ਪੰਜ ਜੋੜ ਸੱਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ.

- ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 12 ≠ 15
  ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.

/ ਜਾਂ ÷ - ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 4/2 ਜਾਂ 4 ÷ 2
  ਚਾਰ ਦੋ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ.

1/2 - ਅੱਧ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 1 1/2
  ਡੇ and

1/3 - ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 3 1/3
  ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ.

1/4 - ਚੌਥਾ ਹਿਁਸਾ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 2 1/4
  ਦੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ

5/9, 2/3, 5/6 - ਪੰਜ ਨੌਵੇਂ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ, ਪੰਜ-ਛੇਵੇਂ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 4 2/3
  ਚਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ

% - ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

 • ਉਦਾਹਰਣ: 98%
  ਅਠਵੇਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Math Pedagogy ਦ ਮਹਤਵਪਰਨ topic ਦ ਪਰਸ਼ਨਸਮਦਇਕ ਗਣਤpstet coaching #40 (ਜੂਨ 2022).