ਨਵਾਂ

ਜਰਮਨ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਮ

ਜਰਮਨ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਮ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਬੱਸ ਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ -ਐਸ ਜਾਂ -ਈ ਇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਜਰਮਨ ਵਿਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ) ਇਕ ਨਾਮ ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅ) ਬਹੁਵਚਨ ਗਠਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰੋ. ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਤਰ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ "ਭਾਵਨਾ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ.

ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਮ

ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਂਵ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮੂਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਬਹੁ-ਨਾਮ - ਈ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ:

  • ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਰਮਨ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ - ਸਾਰੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਛੂਟ: ਡਾਇਟਿਵ ਵਿੱਚ -en ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਕੁਝ ਨਾਮ ਵਿਚ ਵੀ umlaut ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਬਹੁ-ਵਚਨ-ਨਾਮਾਂਕ ਅੰਤ ਦੇ ਨਾਲ:

  • ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਮ -er ਜਦੋਂ ਬਹੁਵਚਨ (-ਅਰਨ ਡਾਇਟਿਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂ ਨਿਉਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ umalaut ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਬਹੁ-ਵਚਨ ਨਾਮ- N / EN ਅੰਤ ਨਾਲ:

  • ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ -ਐਨ ਜਾਂ -en ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ umlaut ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

ਬਹੁ-ਵਚਨ ਸੰਕੇਤ-ਐੱਸ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ:

  • ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਇਹ nouns add an -ਐਸ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ umlaut ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਮ:

  • ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚਲੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ -ਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਕੁਝ umalaut ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: -ਚੇਨ, -ਲੀਨ, -ਲ, -ਈਨ ਜਾਂ -er.