ਸਲਾਹ

ਪੀ - ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ

ਪੀ - ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰ P ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਪਾਬਾ - ਸੀ7ਐੱਚ7ਨਹੀਂ2
ਪੈਕਲਿਟੈਕਸਲ - ਸੀ47ਐੱਚ51ਨਹੀਂ14
ਪਲਮੀਟਿਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ16ਐੱਚ322
ਪਾਲੀਮੀਟਾਈਲ-ਓਲੀਲ-ਸਨ-ਫਾਸਫੇਟਿਡਾਈਲਕੋਲੀਨ - ਸੀ42ਐੱਚ82ਨਹੀਂ8ਪੀ
ਪੈਨਕਸੀਨ - ਸੀ16ਐੱਚ17ਨਹੀਂ4
ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ - ਸੀ9ਐੱਚ17ਨਹੀਂ5
ਪੈਰਾ ਲਾਲ - ਸੀ16ਐੱਚ11ਐੱਨ33
ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ (ਐਸੀਟਾਮਿਨੋਫ਼ਿਨ) - ਸੀ8ਐੱਚ9ਨਹੀਂ2
ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ (ਐਸੀਟਾਮਿਨੋਫਿਨ) (ਬਾਲ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕ ਮਾਡਲ) - ਸੀ8ਐੱਚ9ਨਹੀਂ2
ਪੈਰਾਕਲੋਰੋਮੈਟਾਕਸੈਲੇਨੌਲ (ਪੀਸੀਐਮਐਕਸ ਜਾਂ ਕਲੋਰੋਕਸੀਲੇਨੋਲ) - ਸੀ8ਐੱਚ9ਕਲੋ
ਪੈਰਾਫੌਰਮਲਡਹਾਈਡ - (ਸੀ.ਐੱਚ2ਓ)x (x = 8 - 100)
ਪੈਰਾਥੀਅਨ - ਸੀ10ਐੱਚ14ਨਹੀਂ5ਪੀਐਸ
ਪੀਬੀਡੀਈ (ਪੌਲੀਬਰੋਮੋਨੇਟੀਡ ਡਿਫੇਨਾਈਲ ਐਥਰਜ਼) ਆਮ structureਾਂਚਾ
ਪੀਸੀਪੀ (ਫੈਨਸਾਈਕਲਾਈਡਾਈਨ) - ਸੀ17ਐੱਚ25ਐੱਨ
ਪੀਸੀਪੀ (ਫੈਨਸਾਈਕਲਾਈਡਾਈਨ) (ਬਾਲ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕ ਮਾਡਲ) - ਸੀ17ਐੱਚ25ਐੱਨ
ਪੇਲਰਗੋਨਿਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ9ਐੱਚ182
ਪੇਂਗੁਇਨੋਨ (3,4,4,5-ਟੈਟ੍ਰਾਮਾਈਥਾਈਲਸੀਕਲੋਹੇਕਸਾ-2,5-ਡੀਨ -1-ਇਕ) - ਸੀ10ਐੱਚ14
ਪੇਂਟਾਬ੍ਰੋਮੋਡੀਫਨੀਲ ਈਥਰ - ਸੀ12ਐੱਚ5ਬ੍ਰਿ5
ਪੈਂਟਾਚਲੋਰੋਫੇਨੋਲ - ਸੀ6ਐਚ.ਸੀ.ਐਲ.5
ਪੈਂਟਾਡੇਕੇਨ - ਸੀ15ਐੱਚ32
ਪੈਂਟਾਏਰੀਥਰਾਇਲ - ਸੀ4ਐੱਚ103
ਪੇਂਟਾਫਲੂਰੋਥੇਨ - ਸੀ2ਐੱਚ.ਐੱਫ5
ਪੈਂਟਾਲੀਨ - ਸੀ8ਐੱਚ6
ਪੈਂਟਾaneਨ - ਸੀ5ਐੱਚ12
ਪੈਂਟਾਇਨ (ਗੇਂਦ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕ) - ਸੀ5ਐੱਚ12
1-ਪੇਂਟੀਨ - ਸੀ5ਐੱਚ10
1-ਪੇਂਟੀਨ (ਬਾਲ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕ ਮਾਡਲ) - ਸੀ5ਐੱਚ10
ਪੇਂਟੀਟਿਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ14ਐੱਚ23ਐੱਨ310
ਪੈਂਟੀਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ - ਆਰ-ਸੀ5ਐੱਚ11
ਪੈਂਟੀਲ 2,3,5-ਟ੍ਰਾਈਕਲੋਰੋ -6-ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਜਾਈਬੈਂਜ਼ੋਆਏਟ - ਸੀ12ਐੱਚ13ਸੀ.ਐਲ.33
1-ਪਿੰਟੀਨੇ - ਸੀ5ਐੱਚ8
ਪੈਰਾਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ2ਐੱਚ43
ਪੇਰਾਮਿਵਿਰ - ਸੀ15ਐੱਚ28ਐੱਨ44
ਪੇਰਾਜ਼ੀਲ - ਸੀ18ਐੱਚ21ClN2
ਪਰਫਲੂਰੋਟਰਿਬਯੂਟੀਲਾਮਾਈਨ - ਸੀ12ਐੱਫ27ਐੱਨ
ਪਰਕਿਨ ਦੀ ਮੌਵੀਨ - ਸੀ26ਐੱਚ23ਐੱਨ4
ਪਰਮੇਥਰੀਨ - ਸੀ21ਐੱਚ20ਸੀ.ਐਲ.23
ਪੈਰੋਕਸਾਇਸਿਟੀਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ2ਐੱਚ43
ਪਰੀਲੀਨ - ਸੀ20ਐੱਚ12
ਫੇਨਾਸੇਟਿਨ - ਸੀ10ਐੱਚ13ਨਹੀਂ2
ਫੇਨਾਸੀਲ ਬਰੋਮਾਈਡ - ਸੀ8ਐੱਚ7ਬੀ.ਆਰ.ਓ.
ਫੈਨਨਥਰੇਨ - ਸੀ14ਐੱਚ10
ਫੈਨਨਥਰੇਨਕਿinਨੋ - ਸੀ14ਐੱਚ82
ਫੇਨਾਜ਼ੋਨ (ਐਂਟੀਪਾਈਰਾਈਨ) - ਸੀ11ਐੱਚ12ਐੱਨ2
ਫੈਨਸਾਈਕਲੀਡਾਈਨ (ਪੀਸੀਪੀ) - ਸੀ17ਐੱਚ25ਐੱਨ
ਫੈਨਸਾਈਕਲਾਈਡਾਈਨ (ਪੀਸੀਪੀ) (ਬਾਲ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕ ਮਾਡਲ) - ਸੀ17ਐੱਚ25ਐੱਨ
ਫੈਨਥੀਲਾਮਾਈਨ - ਸੀ8ਐੱਚ11ਐੱਨ
ਫੇਨੋਬਰਬਿਟਲ - ਸੀ12ਐੱਚ12ਐੱਨ23
ਫੈਨਿਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ6ਐੱਚ6
ਫੇਨੋਲ - ਸੀ6ਐੱਚ6
ਫੇਨੋਲ (ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਾਡਲ) - ਸੀ6ਐੱਚ6
ਫੈਨੋਲੇਟ ਐਨੀਓਨ - ਸੀ6ਐੱਚ5
ਫੇਨੋਲ ਲਾਲ (ਫੇਨੋਲਸੁਲਫੋਨਫਥੈਲਿਨ) - ਸੀ19ਐੱਚ145ਐਸ
ਫੇਨੋਲਫਥੈਲਿਨ - ਸੀ20ਐੱਚ144
ਫੈਨੋਥਾਜ਼ੀਨ - ਸੀ12ਐੱਚ9ਐੱਨ.ਐੱਸ
ਫੇਨੀਲੈਸਟਿਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ8ਐੱਚ82
ਫੇਨੀਲੈਸਟੀਲੀਨ - ਸੀ8ਐੱਚ6
ਫੇਨੀਲੈਲਾਇਨਾਈਨ - ਸੀ9ਐੱਚ11ਨਹੀਂ2
ਡੀ-ਫੇਨੀਲੈਲਾਇਨਾਈਨ - ਸੀ9ਐੱਚ11ਨਹੀਂ2
ਐਲ-ਫੇਨੀਲੈਲਾਇਨਾਈਨ - ਸੀ9ਐੱਚ11ਨਹੀਂ2
-ਫਨੀਲੀਨੇਡੀਅਮਾਈਨ - ਸੀ6ਐੱਚ8ਐੱਨ2
ਫੈਨਿਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਮੂਹ
ਫੈਨਿਲਹਾਈਡਰਾਜ਼ੀਨ - ਸੀ6ਐੱਚ8ਐੱਨ2
ਫੇਨਾਈਲਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਲੀਅਮਾਈਨ - ਸੀ6ਐੱਚ7ਨਹੀਂ
ਫਾਈਨਲਿਕ ਐਸਿਡ (ਫੀਨੋਲ) - ਸੀ6ਐੱਚ6
ਫੇਨੀਲਿਥੀਅਮ - ਸੀ6ਐੱਚ5ਲੀ
4-ਫੈਨਿਲ -4- (1-ਪਾਈਪਰੀਡਾਈਨਿਲ) ਸਾਈਕਲੋਹੇਕਸਨੋਲ (ਪੀਪੀਸੀ) - ਸੀ.17ਐੱਚ25ਨਹੀਂ
ਫੇਨੀਲਥੀਓਕਾਰਬਾਮਾਈਡ (ਫੈਨਿਲਥੀਓਰੀਆ) - ਸੀ7ਐੱਚ8ਐੱਨ2ਐਸ
ਫਲੋਰੋਗਲੂਸੀਨੋਲ - ਸੀ6ਐੱਚ63
ਫੋਰੋਟ - ਸੀ7ਐੱਚ172ਪੀਐਸ3
ਫਾਸਗਿਨ - ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.2
ਫਾਸਗਿਨ (ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਾਡਲ) - ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.2
ਫਾਸਫੇਟ - ਓ4ਪੀ3-
ਫਾਸਫੇਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ - ਆਰਓਪੀ (= ਓ) (ਓਐਚ)2
ਫਾਸਫਿਨੋ ਸਮੂਹ
ਫਾਸਫੋਡੀਸਟਰ ਸਮੂਹ
ਫਾਸਫੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਸਮੂਹ
ਫਥਲੇਟ (ਆਮ structureਾਂਚਾ) - ਸੀ8ਐੱਚ44ਆਰ ਆਰ 'ਜਿਥੇ ਆਰ ਅਤੇ ਆਰ' = ਸੀਐਨਐੱਚ2 ਐਨ + 1 (n = 4-15)
ਫਥਾਲਿਕ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਾਈਡ - ਸੀ8ਐੱਚ62
ਫਥਾਲਿਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ8ਐੱਚ62
ਫਾਈਲੋਕੁਇਨਨ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ - ਸੀ)31ਐੱਚ462
ਫਾਈਸਟੀਗਾਈਨ - ਸੀ15ਐੱਚ21ਐੱਨ32
ਫਾਈਟਿਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ6ਐੱਚ1824ਪੀ6
α-ਪਿਕੋਲੀਨ - ਸੀ6ਐੱਚ7ਐੱਨ
β-ਪਿਕੋਲੀਨ - ਸੀ6ਐੱਚ7ਐੱਨ
γ-ਪਿਕੋਲੀਨ - ਸੀ6ਐੱਚ7ਐੱਨ
ਪਿਕਰਾਸੇਨ - ਸੀ20ਐੱਚ34
ਪਿਕਰੇਟ ਐਨੀਅਨ - ਸੀ6ਐੱਚ2ਐੱਨ371-
ਪਿਕ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ6ਐੱਚ3ਐੱਨ37
ਪਿਮਰੇਨ - ਸੀ20ਐੱਚ36
ਪਾਈਮਲਿਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ7ਐੱਚ124
ਪਿਨਾਕੋਲ - ਸੀ6ਐੱਚ142
ਪਾਈਪਰਾਜ਼ਾਈਨ - ਸੀ4ਐੱਚ10ਐੱਨ2
ਪਾਈਪਰੀਡਾਈਨ - ਸੀ5ਐੱਚ11ਐੱਨ
ਪਾਈਪੋਰੋਨਲ - ਸੀ8ਐੱਚ63
ਪਾਈਪਰੀਲੀਨ - ਸੀ5ਐੱਚ8
ਪਿਵਾਲੋਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ - ਸੀ5ਐੱਚ9ਕਲੋ
ਪੋਡੋਕਰਪਨੇ - ਸੀ17ਐੱਚ30
ਪੌਲੀਕਰਾਇਲੋਨੀਟਰੀਲ - (ਸੀ3ਐੱਚ3ਐਨ)ਐਨ
ਪੋਲੀਕਾਪ੍ਰੋਲਾਕਟਮ (ਨਾਈਲੋਨ 6) - (ਸੀ6ਐੱਚ11ਐਨ)ਐਨ
ਪੌਲੀਕਲੋਰੀਨੇਟ ਬਾਈਫਨਾਈਲ (ਪੀਸੀਬੀ) - ਸੀ12ਐੱਚ10-ਐਕਸਸੀ.ਐਲ.x (x = 1-10)
ਪੌਲੀਬਰੋਮੋਨੇਟੇਡ ਡਿਫੇਨਾਈਲ ਈਥਰ (ਪੀਬੀਡੀਈ) - ਸੀ12ਐੱਚ10 − xਬ੍ਰਿxਓ ਜਿਥੇ x = 1, 2,…, 10 = ਮੀ + ਐਨ
ਪੌਲੀਥੀਲੀਨ - ਸੀ ਦੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਚੇਨਾਂ2ਐੱਚ4
ਪੌਲੀਥਾਈਲੈਨੀਮਾਈਨ - (ਸੀ2ਐੱਚ5ਐਨ)ਐਨ
ਪੋਲੀਸੋਬਿleਟਲੀਨ - (ਸੀ4ਐੱਚ8)ਐਨ
ਪੌਲੀਫੇਨਲੀਨ ਆਕਸਾਈਡ - (ਸੀ8ਐੱਚ8ਓ)ਐਨ
ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲਾਈਨ - (ਸੀ3ਐੱਚ6)ਐਨ
ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲਾਈਨ ਗਲਾਈਕੋਲ - (ਸੀ3ਐੱਚ5ਓ)ਐਨ
ਪੋਲੀਸਟੀਰੀਨ - (ਸੀ8ਐੱਚ8)ਐਨ
ਪੌਲੀਟੇਟ੍ਰਾਫਲੂਰੋਥੀਲੀਨ (ਪੀਟੀਐਫਈ ਜਾਂ ਟੈਫਲੋਨ) - (ਸੀ2ਐੱਫ4)ਐਨ
ਪੌਲੀਵੀਨਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ - (ਸੀ4ਐੱਚ62)x
ਪੌਲੀਵਿਨਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ - (ਸੀ2ਐੱਚ4ਓ)x
ਪੌਲੀਵੀਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ (ਪੀਵੀਸੀ) - (ਸੀ2ਐੱਚ3ਸੀ ਐਲ)ਐਨ
ਪੌਲੀਵੀਨਾਈਲ ਫਲੋਰਾਈਡ (ਪੀਵੀਐਫ) - (ਸੀ2ਐੱਚ3ਐਫ)ਐਨ
ਪੌਲੀਵਿਨਾਈਲੀਡੀਨ ਕਲੋਰਾਈਡ - (ਸੀ2ਐੱਚ2ਸੀ.ਐਲ.2)ਐਨ
ਪੌਲੀਵਿਨਾਈਲੀਡੀਨ ਫਲੋਰਾਈਡ (ਪੀਵੀਡੀਐਫ) - (ਸੀ2ਐੱਚ2ਐੱਫ2)ਐਨ
ਪੋਰਫਰੀਨ - ਸੀ20ਐੱਚ14ਐੱਨ4
ਪ੍ਰਡਨੀਸੋਨ - ਸੀ21ਐੱਚ265
ਪ੍ਰਾਇਮਕੁਇਨ - ਸੀ15ਐੱਚ21ਐੱਨ3
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਡਿਮਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਮੂਹ - ਆਰਸੀ (= ਐਨਐਚ) ਐੱਚ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮੀਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਮੂਹ - ਆਰ ਐਨ ਐਚ2
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਟੀਮਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਮੂਹ - ਆਰਸੀ (= ਐਨਐਚ) ਆਰ '
ਪ੍ਰੋਕਿਨ - ਸੀ13ਐੱਚ20ਐੱਨ22
ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ - ਸੀ21ਐੱਚ302
ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ (ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਾਡਲ) - ਸੀ21ਐੱਚ302
ਪ੍ਰੋਲੇਕਟਿਨ (ਪੀਆਰਐਲ)
ਪ੍ਰੋਲੀਨ - ਸੀ5ਐੱਚ9ਨਹੀਂ2
ਡੀ-ਪ੍ਰੋਲੀਨ - ਸੀ5ਐੱਚ9ਨਹੀਂ2
ਐਲ-ਪ੍ਰੋਲੀਨ - ਸੀ5ਐੱਚ9ਨਹੀਂ2
ਪ੍ਰੋਲੀਅਲ ਰੈਡੀਕਲ - ਸੀ5ਐੱਚ8ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰੋਪੇਨ - ਸੀ3ਐੱਚ8
ਪ੍ਰੋਪੇਨ (ਬਾਲ ਅਤੇ ਸਟਿੱਕ ਮਾਡਲ) - ਸੀ3ਐੱਚ8
ਪ੍ਰੋਪੇਨ (ਸਪੇਸ ਭਰੇ ਮਾਡਲ) - ਸੀ3ਐੱਚ8
ਪ੍ਰੋਪੇਨੇਡਿਓਇਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ3ਐੱਚ44
2-ਪ੍ਰੋਪੇਨੋਨ (ਐਸੀਟੋਨ) - ਸੀ3ਐੱਚ6
ਪ੍ਰੋਪਰਗੈਲ ਅਲਕੋਹਲ - ਸੀ3ਐੱਚ4
ਪ੍ਰੋਪੇਨ - ਸੀ3ਐੱਚ3
ਪ੍ਰੋਪੇਨ - ਸੀ3ਐੱਚ3
4- (ਪ੍ਰੋਪ -1-ਐਨ-1-ਯੈਲ) ਫੀਨੋਲ (ਅਨੋਲ) - ਸੀ9ਐੱਚ10
ਪ੍ਰੋਪਿਕੋਨਾਜ਼ੋਲ - ਸੀ15ਐੱਚ17ਸੀ.ਐਲ.2ਐੱਨ32
α-ਪ੍ਰੋਪੀਓਲੇਕਟੋਨ - ਸੀ3ਐੱਚ42
β-ਪ੍ਰੋਪੀਓਲੇਕਟੋਨ - ਸੀ3ਐੱਚ42
ਪ੍ਰੋਪੋਲਿਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ3ਐੱਚ22
ਪ੍ਰੋਪੀਓਨਲਹਾਈਡ (ਪ੍ਰੋਪੇਨਲ) - ਸੀ3ਐੱਚ6
ਪ੍ਰੋਪੀਓਨਿਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ3ਐੱਚ62
ਪ੍ਰੋਪਿਓਨੀਟਲ - ਸੀ3ਐੱਚ5ਐੱਨ
ਪ੍ਰੋਪੋਕਸਰ - ਸੀ11ਐੱਚ15ਨਹੀਂ3
ਪ੍ਰੋਪਲੀਨ - ਸੀ3ਐੱਚ6
ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ - ਸੀ3ਐੱਚ82
ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਮੂਹ - ਆਰ-ਸੀ3ਐੱਚ7
ਪ੍ਰੋਪਾਈਨ - ਸੀ3ਐੱਚ4
ਪ੍ਰੋਟੋਨ-ਸਪੰਜ (ਸਿਗਮਾ-ਐਲਡਰਿਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ) - ਸੀ14ਐੱਚ18ਐੱਨ2
ਪਿਰੀਨ - ਸੀ5ਐੱਚ4ਐੱਨ4
ਪੁਟਰਸਾਈਨ - ਸੀ4ਐੱਚ12ਐੱਨ2
2 ਐਚ-ਪਾਇਰਾਨ (1,2-Pyran) - ਸੀ5ਐੱਚ6
4 ਐਚ-ਪਾਇਰਾਨ (1,4-Pyran) - ਸੀ5ਐੱਚ6
ਪਾਈਰਾਜ਼ਾਈਨ - ਸੀ4ਐੱਚ12ਐੱਨ2
ਪਾਈਰਾਜ਼ੋਲ - ਸੀ3ਐੱਚ4ਐੱਨ2
ਪਾਇਰੇਨ - ਸੀ16ਐੱਚ10
ਪਾਇਰੇਥਰਿਨ I - ਸੀ21ਐੱਚ283
ਪਾਇਰੇਥਰਿਨ II - ਸੀ22ਐੱਚ285
ਪਿਰੀਡਾਜ਼ੀਨ - ਸੀ4ਐੱਚ4ਐੱਨ2
ਪਿਰੀਡੀਨ - ਸੀ5ਐੱਚ5ਐੱਨ
2-ਪਿਰੀਡੋਨ - ਸੀ5ਐੱਚ5ਨਹੀਂ
ਪਿਰੀਡੋਕਸਲ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ - ਸੀ8ਐੱਚ9ਨਹੀਂ3
ਪਿਰੀਡਾਈਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਮੂਹ - ਆਰ.ਸੀ.5ਐੱਚ4ਐੱਨ
ਪਾਈਰੀਲੇਮਾਈਨ - ਸੀ17ਐੱਚ23ਐੱਨ3
ਪਾਇਰੀਮੇਥਾਮਾਈਨ - ਸੀ12ਐੱਚ13ClN4
ਪਿਰਾਮਿਡਾਈਨ - ਸੀ4ਐੱਚ4ਐੱਨ2
ਪਾਇਰੋਕੇਟੇਕੋਲ - ਸੀ12ਐੱਚ13ClN4
ਪਾਇਰੋਗਲੂਟੈਮਿਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ5ਐੱਚ7ਨਹੀਂ3
ਪਿਰਾਮੋਲ - ਸੀ4ਐੱਚ5ਐੱਨ
ਪਾਈਰੋਲਿਡਾਈਨ - ਸੀ4ਐੱਚ9ਐੱਨ
ਪਿਯਰੂਵਿਕ ਐਸਿਡ - ਸੀ3ਐੱਚ43


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: .ਪ.ਸ 13 ਏਕੜ 'ਚ ਕਰ ਰਹ ਹ ਜਵਕ ਖਤ (ਮਈ 2022).