ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ

ਜਰਮਨ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.

ਜਰਮਨ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਈ-ਮੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ “ਕਸਾਈ” ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮ ਸੰਖੇਪ ਟਾਇਪਿੰਗ ਵਿੱਚ. ਜਰਮਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਵਰਤੋ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਰਮਨ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਰਮਨ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਜਰਮਨ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ? ਬੱਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ - ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਿਖਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ...

8 ਟੰਗ ਅਚਟੰਗ - ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਵਿਗਿਆਪਨ ਐਲਜ਼ ਡੀਨ ਸਕੁਲਡ - ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ
ਅਕਲਾ? ਆਲਜ਼ ਕਲਾਰ - ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ?
aws auf Wiedersehen - ਅਲਵਿਦਾ
ਬੀ ਬੀ bis ਗੰਜਾ - ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ
bda bis ਡੈਨ - ਉਦੋਂ ਤਕ
ਬਿਡਨੋਵਾ? ਬਿਸਤ ਡੂ ਨੋਚ ਵਾਚ? - ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ?
ਬ੍ਰਦੂਹੀ? ਬ੍ਰੂਸਟ ਡੂ ਹਿਲਫੇ? - ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਬੀ.ਐੱਸ bis später - ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ
ਡੈਡੀ ਡੇਂਕ ਏ ਡੀਚ - ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ
Div danke im Voraus - ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ
ਡੁਬਿਡੋ ਡੂ ਬਿਸਤ ਡੂਫ - ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਹੋ
ff ਫੋਰਸੇਟਜੰਗ ਫੋਲਗਟ - ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ
ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ
ਜੀ ਅਤੇ ਕੇ ਗਰੂ ਅੰਡ ਕੁਸ - ਜੱਫੀ ਅਤੇ ਚੁੰਮਣ
gn8 gute ਨਚਟ - ਚੰਗੀ ਰਾਤ
hdl hab dich Lieb - ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ
hegl ਹਰਜ਼ਲਿਕਨ ਗਲੂਕਵੂਨਸ਼ - ਵਧਾਈਆਂ
il ich libe dich - ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਜੌਨ jetzt oder nie - ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ
lg libebe Grüße - ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ
ਮੈਮ ਏ ਮੇਲ ਮਿਰਰ ਮੇਲ - ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੋ
ਮਮਿਡਾਇਰ muss mit dir reden - ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
n8 ਨਾਚਟ - ਰਾਤ
ਐਨ.ਐਫ.ਡੀ. nur für dich - ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਪੀ.ਜੀ. Pech gehabt - ਬਦਕਿਸਮਤੀ
ਰੋਮਰ ruf mich an - ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ
ਐਸ.ਐਫ.ਐੱਚ ਸਕਲਸ ਫ਼ਰ heute- ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ
siw soweit Iich weiß- ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
sz schreib zurück - ਵਾਪਸ ਲਿਖੋ
vlg ਵੀਏਲ ਗ੍ਰੇ
ਵੀ.ਵੀ. viel Vergnügen - ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ
wamaduheu? ਮਸਤ ਡੂ ਹੇਟ ਸੀ? - ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਵੌਡੀ warte auf dich - ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਵੋਚਨੈਂਡੇ - ਵੀਕੈਂਡ

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Found WW2 German Gold and Silver in the woods. (ਅਗਸਤ 2020).