ਨਵਾਂ

ਕੋਸਟੋ ਬੁਲੇਟੋਜ਼ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ y ਡਿਜ਼ਨੀਵਰਲਡ y cómo comprar con descuento

ਕੋਸਟੋ ਬੁਲੇਟੋਜ਼ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ y ਡਿਜ਼ਨੀਵਰਲਡ y cómo comprar con descuento

ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ, ਐਨ ਐਲ ਸੁਰ ਡੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਵਾਈ ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਰਲਡ, ਐਨ ਓਰਲੈਂਡੋ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਬੇਟਾ ਡੌਸ ਡੀ ਲੋਸ ਗ੍ਰੇਡੇਜ਼ ਡੈਸਟਿਨੋਸ ਟਰਿਸਟੋਸ ਡੇ ਲੋਸ ਹਿਸਪਨੋਸ ਕਵੀ ਵਿਵੇਨ ਐਨ ਐਸਟਡੋਸ ਯੂਨਿਡੋਜ਼ ਯ ਡੀ ਲੈਟਿਨੋਮੇਰਿਕਨੋਸ ਯ ਐਸਸਪੋਲੇਸ ਕਵਿ ਵਿਜ਼ਨ ਐਲ ਪੈਸ ਕੋਮੋ ਟਰਾਈਸਟਾ.

ਲਾਸ ਐਂਟਰਡੇਸ, ਟੈਂਬੀਅਨ ਕਨੋਸੀਡਸ ਕਾਮੋ ਟਿਕਟਾਂ ਓ ਬੋਲੇਟੋਸ, ਬੇਟਾ ਕਾਰਸ. ਪੈਰੋ ਸਬਡੀਨਡੋ ਡਾਂਡੇ ਕੰਪਰੇਲੋਸ ਸੇ ਪਈਡੇਨ ਓਬਟੇਨਰ ਡੇਸਕੁਏਂਟੋਸ ਪੈਰਾ ਐਲ ਪਾਰਕ ਕੈਲੀਫੋਰਿਆਨੋ ਡੀ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ, ਕੋਮੋ ਡਿਜ਼ਨੀਵਰਲਡ.

ਕੈਬੇ ਡੈਟਾਕਾਰ ਕੂ ਲੋਸ ਨੀਓਸ menores de 3 aos ਕੋਈ ਪਗਾਨ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਇੰਗ੍ਰੇਸੋ ਨੀ ਏ ਡਿਜ਼ਨੀਵਰਲਡ ਨੀ ਇਕ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ. ਐਂਟਰ ਐੱਸ ਐਡ ਏਡ ਲੌਸ 10 ਐਕਸ ਡੀਬਨ ਕੰਪਾਰਰ ਟਿਕਟ ਡੀ ਇਨਫੈਂਟਸ. ਲੌਸ ਮੇਓਰਜ਼ 10 10 aosos pagan como un museto.

ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਲੌਸ ਪ੍ਰੀਸੀਓਸ ਡੀ ਲੋਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ y ਪੈਰਾਸ ਪੈਰਾ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਵਾਈ ਡਿਜ਼ਨੀਵਰਲਡ, ਡਾਂਡੇ ਕੰਪਾਰਲੋਸ ਕੌਨ ਡੇਸਕੁਏਂਟੋ, ਟਿoਪੋ ਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੇਨਨ ਐਕਸੀਸੋ ਏ ਐਹੋਰਸ ਐਡਿਕਸੋਨੇਸ, ਕੂé ਸੇ ਸੀ ਪਯੂਡੇ ਹੈਸਰ ਕਾਨ ਲੋਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਜੋ ਅਰਿਸਗੋ ਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਡਰਲੋਸ en ਕੈਸੋ ਡੀ ਐਕਸਟਰਾਵਓ ਓ ਰੋਬੋ.

ਕੋਸਟੋ ਡੀ ਟਿਕਟਾਂ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਐਨ 2018

ਪੈਰਾ ਲੋਸ ਪਾਰਕਜ਼ ਡਿਮੇਨੀਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਾਰਕ.

ਏਲ ਕੋਸਟੋ ਡੀ ਲੋਸ ਟਿਕਟ ਵੈਰੀਐਨ ਸੇਗਨ ਏਲ ਨੰਬਰਰੋ ਡੀ ਦਾਸ ਕਯੂ ਪਯੂਟੇਨ ਯੂਟਿਵਿਜਰੇਸ ਸੀ ਸੀ ਯੂਟਿਜਾਨ ਪੈਰਾ ਅਨ úਨਿਕੋ ਪਾਰਕ ਓ ਪੈਰਾ ਅੰਬੋਜ਼. ਏਲ ਪ੍ਰੀਸੀਓ ਪੈਰਾ ਅਨ úਨਿਕੋ ਡੀਏ ਡੀਬੇ ਕੰਸਲਟਰੇਸ, ਯੇ ਕੁ ਵਾਰ ਵੈਰੋ ਇਨੋਰਮੇਮੇਂਟ ਸੇਗਨ ਲਾ ਫੇਚਾ. Aਨਾ ਵੇਜ਼ ਕਵੀ ਸੇ ਕੰਪ੍ਰਾ ਡੇਬੇ ਯੂਟੀਜ਼ਰਸ ਐਂਟੀਜ਼ ਡੇਲ 31 ਡੀ ਡੀਸੀਏਬਰੇ ਡੀ 2019.

ਏਲ ਕੋਸਟੋ ਡੀ ਯੂਨ ਟਿਕਟ ਪੈਰਾ 2 ਡਾਸ ਪਈਡ ਐਡਕੁਇਰਸਿਅ ਏ ਪਾਰਟੀਰ ਡੀ $ 105 ਪੋਰਟ ਜੋਰਨਾਡਾ, ਏਲ ਡੀ 3 ਡਾਸ ਏ ਪਾਰਟੀਰ ਡੀ $ 93,34 / ਜੋਰਨਾਡਾ, ਏਲ ਡੀ 4 ਡਾਸ ਡੀਸ des 76,25 / ਜੋਰਨਾਡਾ y ਏਲ ਡੀ 5 ਡਾਸ ਇਕ ਪਾਰਟੀਰ ਡੀ $ 64 / jornada.

ਕੰਪੇਅਰ ਅਨ ਟਿਕਟ ਪੈਰਾ 3, 4 ਓ 5 ਡਾਸ ਡੀ ਏਰ ਡੀ ਏਰ ਯੂਜ਼ਰਜ ਯੂਨਾ ਮਾਨਾ ਏਲ ਪੇਜ ਕਨੋਸੀਡੋ ਕਾਮੋ ਮੈਜਿਕ ਮਾਰਨਿੰਗ ਯੂ ਕੂ ਡ ਡੇਰੇਚੋ ਏ ਐਂਟਰ ਏ ਐਟਰਾਸੀਓਨੀਸ, ਟਾਇੰਡਸ ਵਾਈ ਰੀਸਟੋਰੈਂਟਸ ਐਂਟੀਜ਼ ਡੀ ਕੂ ਅਬਰਾਨ ਅਲ ਪਬਲਿਕੋ ਇਨ ਆਮ.

ਟੋਡੋਸ ਲਾਸ ਟਿਕਟ ਬੇਟਾ ਪਰਸਨੈਲਜ y no se pueden transirir a otra persona.

ਐਡੇਮਜ਼, ਅਲ ਡਿਜ਼ਨੀ ਮੈਕਸਪਾਸ, ਕਯੂ ਪਯੂਡੇ ਇਕ ਕੰਪੇਅਰ ਡੀ $ 10 ਪੋਰਟ ਡੀ ਯਾਰ ਪੋਰਟ ਟਿਕਟ ਓ ਪੋਰ $ 75 ਅਨੂਲੇਸ, ਪਰਮਿਟ ਐਕਸੇਡਰ ਫੋਟਸ ਪਾਪ ਲੂਮੇਟ ਯੂ ਯੂਟਿਜ਼ਰ ਐਲ ਸਿਸਟੀਮਾ ਫਾਸਟਪਾਸ ਪੈਰਾ ਇਲੀਗਿਅਰ ਅਨ ਨੰਬਰ ਡ੍ਰਾ ਐਟ੍ਰੈਕਿਓਨਸ ਕ੍ਰੀ ਸੀ ਪਾਈਡੇਨ ਡਿਸਫ੍ਰੈਡਰਲ ਐੱਨ. ਕਾਮੋ ਏਲ ਰੈਸਟੋ ਡੀ ਲੋਸ ਯੂਸੁਆਰੀਓਸ ਡੀ ਲੋਸ ਪਾਰਕਸ ਡੀ ਐਟਰਾਸੀਓਨੇਸ.

ਐਡੇਮਜ਼, ਹੈ ਲਾ ਲਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਡਡ ਡੀ ਕੰਪਾਰਰ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਅਨੂਲੇਸ ਕਿ dan ਡੈਨ ਡੀਰੇਚੋ ਕੋਈ ਸਲੋ ਅਲ ਇੰਗਰੇਸੋ ਏ ਲੋਸ ਪਾਰਕੁਸ ਸਿਨੋ ਟੈਂਬੀਅਨ ਏ ਡੀਸਕੁਏਨਤੋਸ ਐਡੀਸੀਓਨੈਲਸ.

ਲਾਸ ਕੋਸਟੋ ਡੀ ਲੋਸ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਅਨੂਲੇਸ ਬੇਟਾ ਲਾਸ ਸਿਗੁਏਨਟੇਸ:

 • ਡਿਜ਼ਨੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪਾਸਪੋਰਟ: 9 999
 • ਡਿਜ਼ਨੀ ਡੀਲਕਸ ਪਾਸਪੋਰਟ: 29 729
 • ਡਿਜ਼ਨੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪਲੱਸ ਪਾਸਪੋਰਟ: $ 1.149

ਕੋਸਟੋ ਡੀ ਲੋਸ ਟਿਕਟਾਂ ਪੈਰਾ ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਰਲਡ ਐਨ 2018

ਐਨੀ ਡਿਜ਼ਨੀਵਰਲਡ 4 ਪਾਰਕ ਟੂਮੈਟਿਕਸ 2 ਪਾਰਕ ਐਕੁਆਟਿਕਸ: ਮੈਜਿਕ ਕਿੰਗਡਮ, ਏਪਕੋਟ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ, ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ, ਬਰਫੀਲੇਡ ਬੀਚ ਅਤੇ ਟਾਈਫਨ ਲਗੂਨ.

ਏਲ ਪ੍ਰੀਸੀਓ ਡੀ ਲੋਸ ਟਿਕਟ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ ਸਿ ਪ ਕੰਪੇਨ ਪੈਰਾ ਯੂ ਐਨਕੈਨਿਕ ਪਾਰਕ ਓ ਪਰਮਿਟ ਐੱਲ ਐਕਸੀਸੋ ਏ más de uno. ਟੈਂਬੀਅਨ ਨਿਰਭਰ ਡੈਲ ਨਾਮਰੋ ਡੀਸ, ਪਰਮੀਟੈਂਡੋਡੋਜ਼ ਪੇਜਸ ਡੀ ਅਨ ਮੈਕਸਿਮੋ ਡੀ 10. ਡਿਸਟਾਰਕ ਕਿ que ਅਲ igual ਕੂਆ ਸੁਸੇਡ ਕੌਨ ਲਾਸ ਐਂਟਰਡੇਸ ਏ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ, en ਡਿਜ਼ਨੀਵਰਲਡ ਲੋਸ ਮੇਨੋਰਸ ਡੀ 3 ਐਓਸ ਨੋ ਪਗਾਨ, ਐਂਟਰ 3 ਯੇ 9 ਅਯੋਸ ਸੇ ਪਗਾ ਏਲ ਟਿਕਟ ਇਨਫੈਂਟਿਲ ਯੈਲ ਡੀ. ਐਮਲਟੋ ਏ ਪਾਰਟੀਰ ਡੀ ਲੌਸ 10 ਐੱਸ ਡੀ ਐਡ.

ਏਲ ਕੋਸਟੋ ਡੀ ਟਿਕਟਾਂ ਪੈਰਾ ਅਨ úਨਿਕੋ ਡੀਏ ਡੀਬੀ ਕੰਸਲਟਰੇਸ ਪੋਰਕ ਵੇਰਵਾ ਐਨੋਰਮੇਮੇਨਟ ਡਿਲੀਡੇਂਈਡੋ ਡੀ ​​ਲਾ ਫੇਚਾ. ਪੈਰਾ más de un día ਲੋਸ ਪ੍ਰੀਸੀਓਸ ਪੁੱਤਰ ਲੌਸ ਸਿਗੁਏਨਟੇਸ:

 • 2 ਦਿਨ: ਇਕ ਪਾਰਟੀਅਰ ਡੀ 8 118,50
 • 3 ਦਿਨ: ਇਕ ਪਾਰਟੀਅਰ ਡੀ 101,66
 • 4 ਦਿਨ: ਇਕ ਪਾਰਟੀਅਰ $ 94,75
 • 5 ਦਿਨ: ਇਕ ਪਾਰਟੀਅਰ ਡੀ. 77.40
 • 6 ਦਿਨ: ਇਕ ਪਾਰਟੀਅਰ ਡੀ, 66,50
 • 7 ਦਿਨ: ਇਕ ਪਾਰਟੀਅਰ $ 58,85
 • 8 ਦਿਨ: ਇਕ ਪਾਰਟੀਅਰ $ 52,50
 • 9 ਦਿਨ: ਇਕ ਪਾਰਟੀਅਰ ਡੀ, 47,66
 • 10 ਦਿਨ: ਇਕ ਪਾਰਟੀਅਰ ਡੀ. 43.70

ਲੌਸ ਟਿਕਟ ਡੀਬੇਨ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ਾਈਜ਼ਰ ਐਨ ਲੋਸ 14 ਦਿਨ ਸਿਗੁਏਨੇਟਸ ਏ ਸੁ ਕੰਪਰਾ.

Al igual que sucede con Disneyland, también es posible comprar ਟਿਕਟਾਂ ਅਨੂਲੇਸ ਪੈਰਾ ਡਿਜ਼ਨੀਵਰਲਡ ਕਯਿਓਸ ਪ੍ਰੀਸੀਓਸ ਪੁੱਤਰ ਲੌਸ ਸਿਗੁਏਨਟੇਸ:

 • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ: $ 1.579
 • ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਪਲੱਸ ਪਾਸ: 4 994
 • ਡਿਜ਼ਨੀ ਪਲੈਟੀਨਮ ਪਾਸ: 4 894

ਟੋਡੋਸ ਲੌਸ ਪ੍ਰੀਸੀਓਸ ਡੀ ਲੋਸ ਪੇਜਸ ਅਨੂਲੇਸ ਬੇਟਾ ਏ ਪਾਰਟੀਰ ਡੀ ਲੋਸ 3 años.

ਡੀਸਕੁਏਨਤੋਸ ਏਲ ਪ੍ਰੀਸੀਓ ਡੀ ਲੋਸ ਟਿਕਟਾਂ ਡੀ ਡਿਜ਼ਨੀ

ਕੈਬੇ ਡੈਟਾਕਾਰ ਕਵੀ ਐਨ ਲਾ ਮੇਯੋਰਿਆ ਡੇ ਲੋਸ ਕੈਸੋਸ ਐਸ ਡੈਸਕਿਲ ਓਬਟੇਨਰ ਡੇਸਕੁਏਂਟੋਸ ਸੁਪੀਰੀਓਸ ਅਲ. 5 ਪੋਰਟ ਸੇਂਟੋ ਪੋਰ ਟਿਕਟ y que se debe sospechar y analizar todas aquellas ofertas que brindan un descuento ਮੇਅਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਮੇਂਟ ਸੀ ਪਿਡਨ ਪਗੋ en efectivo o por ਵੇਸਟਰ ਯੂਨੀਅਨ.

ਟੈਂਬੀਅਨ ਡੀਬੇ ਸੋਸੈਪਾਰਸ ਡੀ ਲਾਸ ਪੇਜਿਨਸ ਕਿ br ਬ੍ਰਿੰਡਨ ਡੇਸਕੁਏਂਟੋਸ ਯੂ ਕਯੂ ਐੱਨ ਐੱਲ url ਟਿਏਨਨ ਲਾ ਪਲਾਬਰਾ ਡਿਜ਼ਨੀ, ਯੇ ਕੁ ਈਸੋ ਇੰਡੀਕਾ ਕੂ ਨੋ ਬੇਟਾ ਵੇਂਡਰਸ ਆਟੋਰਿਜ਼ਾਡੋਸ ਪੋਰਟ ਲਾ ਪ੍ਰੋਪਿਯਾ ਡਿਜ਼ਨੀ ਯ ਟੈਂਪਕੋ ਸੇ ਸੇ ਡਿਬੇ ਕੰਪੇਅਰ ਯੂਨ ਟਿਕਟ ਡੀ ਯੂਨ ਸੋਲੋ ਡੈਨ ਕੈਨ ਡੈਸਕੈਂਟੋਸੋਰਕੋ. .

Es más fácil ahorrar alojándose fuera de los parques o eligiendo restaurantes baratos que en el Costo de los ਟਿਕਟਾਂ. ਅੇਨ ਏਸ, ਸਾí ਕੈਨ ਏਨ asionਸੀਅਨੇਸਸ ਐੱਸ ਪੋਜੀਬਲ ਕੰਪਾਰਰ ਲੌਸ ਬੋਲੇਟੋਸ ਮਰਾਸ ਬਾਰਾਤੋਜ਼ ਕੂ ਅਲ ਅਲ ਪ੍ਰੀਸੀਓ ਓਫਸੀਅਲ.

 • ਪੈਰਾ ਐਲ ਪਬਲੀਕੋ ਐਨ ਜਰਨਲ, ਲਾਸ ਰੈਗਲਾਸ ਜਰਨੇਲਜ਼ ਬੇਟਾ ਲਾਸ ਸਿਗੁਏਨਟੇਸ.
 • ਪੈਰਾ ਟਿਕਟ ਡੀ 1 ਓ 2 ਡੇਅਸ: ਕੰਪੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਮੇਨਟੇ ਇਨ ਲਾਸ ਪੋਰਟਸ.
 • ਅੱਜ ਪਰੇ ਜਾਓ ਅੱਜ ਉਨਾ ਪੇਜਿਨਾ ਐਸਪੇਸਿਲਸਟਾ ਇਨ ਟਿਕਟਾਂ ਟਿਕਟ ਪੈਰਾ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਕੂ ਡੇਬੇ ਸੀਏਮਪਰੇ ਚੇਕਰਸ.
 • ਪੈਰਾ ਟਿਕਟ ਡੀ 2 ਅਤੇ 10 ਡਰਾਅ ਪੈਰਾ ਡਿਜ਼ਨੀਵਰਲਡ ਓ ਪੈਰਾ ਐਂਟਰਡੇਸ ਡੇ ਵੈਰੋਜ਼ ਡਾਸ ਐਂ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਵੈਰਿਫਿਅਰ ਕਨ ਅੰਡਰਕਵਰ ਟੂਰਿਸਟ, ਅਨ ਵੇਂਡਰ ਆਟੋਰੀਜੈਡੋ.
 • ਪੈਰਾ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਵੈਰੀਫਿਚਰ ਟੈਂਬੀਅਨ ਕੌਨ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਗੁੱਡ ਨੇਬਰ ਹੋਟਲ
 • ਡਿਜ਼ਨੀਵਰਲਡ, ਪੈੱਰ ਟਿਕਟ ਅਨੂਲੇਸ ਪੈਰਾ ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਰਲਡ, ਇਨਫਰਮੇਸਰ ਕੌਨ ਆਟੋ ਕਲੱਬ ਦੱਖਣ

ਈਐਸ ਪੋਜ਼ੀਬਲ ਕੰਪਾਰਟਰ ਟਿਕਟਾਂ ਐਨ ਕੋਟਸਕੋ, ਵਾਲਮਾਰਟ, ਸੇਫਵੇ ਵਾਈ ਏਏਏ, ਪੇਰੋ ਕੌਮੋ ਰੈਗਲਾ ਜਨਰਲ ਪਯੂਡੇ ਆਫਰਮੇਰਸ ਕੂ ਲੋਸ ਡੇਸਕੁਏਂਟੋਸ ਬੇਟਾ ਮਨੀਮੋਸ.

ਐਡਮਜ਼, ਮੌਜੂਦ ਹੈ descuentos especiales ਕੋਮੋ ਰੈਸੀਡੇਂਟਸ ਡੀ ਫਲੋਰੀਡਾ, ਫਨਸੀਓਨਾਰੀਓਸ ਪੈਬਲੀਕੋਸ, ਮਿਮਬਰੋਸ ਡੈਲ ਡਿਜ਼ਨੀ ਛੁੱਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਨੇਟਸ ਡੀ ਇਰਲੈਂਡਾ ਯੇਲ ਰੇਯਿਨੋ ਯੂਨੀਡੋ, ਡੇਸਕੁਏਂਟਸ ਏ ਏਮਪ੍ਰੇਸ ਵਾਈ, ਫਾਈਨਲਮੇਨਟ ਏ ਮਿਲਟਰੀਜ ਇਨ ਐਕਟਿਵ, ਰਿਜ਼ਰਵਾ, ਰਿਟਾਇਰੇਡੋਜ਼ ਯ ਮੀਮਬਰੋਸ ਡੇ ਲਾ ਗਾਰਡੀਆ ਨਸੀਓਨਲ.

ਲੌਸ ਮਿਲਟਰੀਜ਼ ਪਈਡੇਨ ਕੰਪਾਰਟਰ ਟਿਕਟਾਂ ਡੀ ਡੇਸਕੁਏਂਟੋ, ਕੂ ਵਰਸਿਆ ਸੇਗਨ ਲਾ éਪੋਕਾ ਡੇਲ ਏਓ. ਲਾ ਰੈਗਲਾ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਕੰਪਾਰਲੋਸ ਕਨ ਐਂਟੀਸੈਪਸੀਅਨ ਸੰਪਰਕ ਐਂਡ ਕੌਨ ਐਮ ਡਬਲਯੂਆਰ ਵਾਈ ਮੋਸਟਾਰ ਅਲ ਆਈ.ਡੀ. ਫੌਜ ਇੱਕ ਲਾ ਪੋਰਟਾ ਡੇਲ ਪਾਰਕ.

Qué hacer y qué ਕੋਈ ਹੈਕਰ ਕੌਨ ਲਾਸ ਟਿਕਟ ਡੀ ਡਿਜ਼ਨੀ

ਲੋ ਪ੍ਰਾਈਮਰੋ ਕਿਉ ਡੀਬੇ ਹੈਕਰਸ ਈ ਐਸ ਏਗੁਰਾਰਸ ਡੀ ਪੋਡਰ ਰਿਕੁਪੇਅਰ ਐਲ ਟਿਕਟ ਐਨ ਕੈਸੋ ਡੀ ਰੋਬੋ ਓ ਪਿਰਡੀਡਾ. ਪੈਰਾ ਈਲੋ ਐਕਸਨੈਸਟੀਨ ਡੌਸ ਓਪਸੀਓਨਜ਼, ਐਨ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਲੂਗਰ, ਕ੍ਰਿਏਰ aਨਾ ਕੁਏਂਟਾ ਇਨ ਮਾਈਡਿਜ਼ਨੀ ਐਕਸਪੀਰੀਏਂਸ ਵਾਈ ਵਿਨਕੁਲਰ ਕੌਨ ਲੌਸ ਡੈਟੋਸ ਏਲ ਟਿਕਟ. ਐਨ ਸੇਗੁੰਡੋ ਲੂਗਰ, ਐਸਕਨੇਅਰ ਏਲ ਰੀਵਰਸੋ ਡੈਲ ਟਿਕਟ ਯ ਗਾਰਡਾਰਲੋ en una cuenta de email o fotocopiarlo. En ambos casos será posible obtener una nueva tarjeta o una MagicBand.

ਓਟ੍ਰੋ ਪਰਿਜੋਜੋ ਇਕ ਡੈਟਾਕਾਰ ਏਸ ਕੂ ਕੋਈ ਡੈਬੈਨ ਕੰਪਰੇਸਨ ਟਿਕਟ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੂ ਲੋਸ ਕੰਪਿraਰਨ ਪੈਰਾ ਵੈਰੀਓਸ ਡੈਸ ਯੈਕ ਐਬੈਬਨ ਯੂਟਿਯੋਜੈਂਡੋਲੋਸ ਟੂਡੋਜ਼ ਯ ਕੁਈਅਰ ਵੇਂਡਰ ਲੌਸ ਨ ਯੂ ਐੱਸ. ਲੌਸ ਟਿਕਟ ਡੀ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ y ਡਿਜ਼ਨੀ ਵਰਲਡ ਪੁੱਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਈ ਇੰਟਰਸੈਂਫਰੇਬਲਜ ਯ ਡਿਜ਼ਨੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਨ ਸਿਸਟੀਮਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕੋ ਐਲ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਡਾਇਅ ਕੂ ਯੂ ਯੂਟਿਜ਼ਾ ਏਲ ਟਿਕਟ ਕੂ ਲੀ ਪਰਮਿਟ ਸਬਰ ਸੀ ਅਲਜੀਅਨ ਅਲੱਗ ਵਿਖਾਵਾ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਲੌਸ ਡੈਸ ਸਿਗੁਏਨਟੇਸ ਈ ਇੰਪੈਡਿਅਰ ਸੁਗ ਇੰਗਰੇਸੋ.

ਐਡੇਮਜ਼, ਐਨ ਐਲ ਐਸਟਾਡੋ ਡੀ ​​ਫਲੋਰੀਡਾ ਏਸ ਕ੍ਰਿਏਮੈਨ ਯ ਪਯੂਡੇ ਡਾਰ ਲੂਗਰ ਅਲ ਗਿਰਫਤਾਰੋ ਡੀ ਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿ ad ਐਡਕੁਆਇਰ ਏਸ ਲਾਸ ਐਂਡਰਡੇਸ ਏ ਲੋਸ ਪਾਰਕਜ ਟੈਮਿਟੀਕੋਜ਼. Este tipo de incidente quedaría en el récord migrationio, incluso en el de ਲੋਸ ਤੁਰਿਸਟਾ ਐਕਸਟਰਜੈਰੋਸ.

ਟੂਰੀਸਟਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸਿਓਨੇਸਸ: ਇਕ ਟੇਨਰ ਇਨ ਕੂਏਂਟਾ

ਲੌਸ ਟੂਰੀਸਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸਿਓਨੇਸ ਡੀਬਨ ਨੋ ਓਲਵਿਡਾਰ ਲਾ ਇੰਪੋਰਟੈਨਸੀਆ ਡੀ ਨੋ ਸਥਾਈ ਈ ਇਨ ਐਸਟੋਡੋਸ ਯੂਨੀਡੋਸ ਮਾਈਸ ਟਾਈਮਪੋ ਡੇਲ ਆਟੋਰਿਜੈਡੋ ਪੋਰਕ ਡੇ ਲੂਗਰ ਏ ਲਾ ਕੈਂਸਲੈਕਨ ਡੀ ਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਈ, ਐਨ ਐਲ ਕੈਸੋ ਡੀ ਟੂਰੀਸਟਸ ਡੀ ਅਨ ਪੈਸ ਏਨ ਏਲ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾ ਡੇ ਐਕਸੀਅਨ ਯੂ ਏਗ੍ਰੇਸ ਯੂ.ਆਰ. ਪਾਪ ਵੀਜ਼ਾ, ਪੀਅਰਡਨ ਈਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ...

ਅਸੀਮਿਜ਼ਮੋ ਯ ਕਿ ਕੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਸਟਡੋਸ ਡੋਂਡੇ ਲੋਸ ਟੂਰੀਸਟਸ ਐਕੋਸਟਮਬਰਨ ਏ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਆ, ਸੇ ਡੇਬੇਨ ਕੋਨੋਸਰ ਲਾਸ ਪੈਕੁਐਂਸੀਅਸ ਡੀ ਨੋ ਪਗਰ ਲਾਸ ਮਲਟਾ ਡੇਅ ਟਰਾਂਸਿਟੋ.

ਪੈਂਟੋਸ ਕਲੇਵ: ਟਿਕਟਾਂ ਪੈਰਾ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਵਾਈ ਡਿਜ਼ਨੀਵਰਲਡ ਲਈ

ਏਲ ਪ੍ਰੀਸੀਓ ਡੀ ਲੌਸ ਟਿਕਟ ਐੱਨ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਵਾਈ ਡਿਜ਼ਨੀਵਰਲਡ ਨਿਰਭਰ ਡੀ ਲਾ ਐਡਾਡ ਡੀਲ ਕੰਪ੍ਰੈਡਰ, ਨੰਬਰ ਡਾਇਸ, ਸੀ ਸੇ ਵਿਜਿਟ ਯੂਨੋ ਓ ਵੇਰੀਓਸ ਪਾਰਕਸ ਟੇਮਿਟੀਕੋਸ ਯ ਡੀ ਲੋਸ ਵਾਧੂ ਕਾਮੋ, ਪੋਰਟ ਈਜੇਪਲੋ, ਫਾਸਟਪਾਸ.

ਲੌਸ ਟਿਕਟ ਬੇਟਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ. ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗਤਾਸ਼ੀਲ ਬੁਲੇਟੌਸ ਕੰਪ੍ਰੋਡ ਇਕ ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਡੀ ਓਟਰਾ ਪਰਸਨੈਲਟੀ ਯੇ ਇਨ ਫਲੋਰੀਡਾ ਐਸ, ਐਡਮਜ਼, ਆਈਲਗਲ. ਡੇਸਪੁਅਸ ਡੀ ਕੰਪਾਰਲੋਸ, ਵਿਨਕੁਲਰਸ ਏ ਲਾ ਕੁਏਂਟਾ ਮਾਈਡਿਸਨੇਏਐਕਸਪੀਰੀਏਂਸ ਓ ਐਸਕਨੇਅਰ ਓ ਫੋਟੋਕੋਪੀਅਰ ਐਲ ਰੀਵਰਸੋ ਪੈਰਾ ਪੋਡਰ ਰੀਕੁਪੈਰਲੋਸ ਐਨ ਕੈਸੋ ਡੀ ਰੋਬੋ ਓ ਐਕਸਟ੍ਰਾਵਲੋ.

ਡੀਸਕਨਫਿਅਰ ਡੀ ਲਾਸ erਫਰਟਸ ਕਵੀ ਬ੍ਰਿੰਡਨ ਗ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਡੇਸਕੁਏਨਤੋਸ ਐਨ ਟਿਕਟ ਪੈਰਾ ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਓ ਡਿਜ਼ਨੀਵਰਲਡ ਓ ਪੀਡਨ ਪਾਗੋ ਐਨ ਐਫੇਕਟਿਓ ਓ ਪੋਰਟ ਵੈਸਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਓ ਇਨਕੁਲੀਏਨ ਲਾ ਪਲਾਬਰਾ ਡਿਜ਼ਨੀ ਐਨ ਐਲ url ਡੀ ਸੁ ਪੇਜਿਨਾ ਵੈੱਬ.

ਈਸ ਏਕਨੋਸੇਜੈਬਲ ਕੰਪ੍ਰਾਸ ਲੋਸ ਟਿਕਟਾਂ en el propio parque o en ve vendores autorizados.

ਚੇਕਰ ਡੇਸਕੁਏਨਤੋਸ ਐਡੀਸੀਓਨੈਲੇਸ ਇਨ ਕੋਸਟੋ ਡੀ ਟਿਕਟਾਂ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀਜ਼, ਰਿਜਰਵਿਸਟਸ ਵਾਈ ਵੈਟਰਨੋਸ, ਰੈਸੀਡੇਂਟਸ ਡੀ ਫਲੋਰੀਡਾ, ਫਨਸੀਓਨਾਰਿਓਸ ਪਬਲਿਕਸ ਵਾਈ ਐਮਪਲੇਅਡੋਸ ਨਿਰਧਾਰਤਸ ਐਂਪਰੇਸ.

Este es un artículo informativo. ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਸਰਸੁਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ.