ਸਲਾਹ

ਓਯੂ ਬਨਾਮ ਯੂ: ਫ੍ਰੈਂਚ ਉਚਾਰਨ

ਓਯੂ ਬਨਾਮ ਯੂ: ਫ੍ਰੈਂਚ ਉਚਾਰਨ

ਚਿੱਠੀ ਯੂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਓਯੂ. ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸੂਪ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

ਫਰੈਂਚ ਵਿਚ, ਓਯੂ "ਸੂਪ" ਵਿੱਚ "ਓਯੂ" ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਫ੍ਰੈਂਚ ਯੂਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੂਪ ਵਿਚ "ਓਯੂ" ਵੀ ਹੈ, ਪਰਯੂ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ "ਯੂ" ਸ਼ਬਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਓ" ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

"ਬੂ" ਦੁਆਰਾ "ਜੋਈ"

ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਮੋਫੋਨਜ਼ (ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ) ਹਨ.

 • ਬੂ - ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਉਛਾਲ (ਪੀਣ ਲਈ) | le ਪਰ - ਟੀਚਾ
 • ਲਾ ਬੂਏ - ਚਿੱਕੜ | le ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ - ਟਿਪ
 • ਲਾ bûche - ਲਾਗ
 • ਲਾ ਬੁਚੇ - ਮੂੰਹ
 • le ਬਿ bਰੋ - ਡੈਸਕ, ਦਫਤਰ
 • le ਬੌਰੂਅ - ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
 • le Cul - ਖੋਤਾ |ਕਿ - ਅੱਖਰ q
 • le ਕੂ - ਗਰਦਨ le ਬਗਾਵਤ - ਝਟਕਾ
 • dessus - ਸਿਖਰ 'ਤੇ
 • ਨਿਰਾਸ਼ - ਹੇਠਾਂ
 • du - ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਡੀ + le  |   - ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਡੀਵੋਅਰ (ਕਰਨ ਲਈ)
 • ਡੌਕਸ - ਮਿੱਠਾ
 • ਈਯੂ - ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਚਣ (ਕੋਲ) |ਯੂ - ਪੱਤਰ ਯੂ
 • ਓਯੂ - ਜਾਂ | - ਜਿੱਥੇ
 • je ਜਿureਰ - ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ
 • le ਯਾਤਰਾ - ਦਿਨ
 • le ਜਾਇਜ਼ - ਜੂਸ
 • ਲਾ joue - ਗਾਲ

"ਲੂ" ਦੁਆਰਾ "ਡੋਲੋ"

ਤੋਂਲੂ, ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਲੀਅਰ(ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ), ਨੂੰਡੋਲ੍ਹ ਦਿਓ(ਲਈ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ "ਯੂ" ਜਾਂ "ਓਯੂ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਪਾਓਗੇ.

 • ਲੂ - ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਲੀਅਰ (ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ)
 • le ਲੂਪ - ਬਘਿਆੜ
 • - ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੂਵਾਇਰ (ਜਾਣ ਲਈ) | ਲਾ mue - ਪਿਘਲਣਾ
 • ਮੌ - ਨਰਮ | ਲਾ moue - pout
 • nu - ਨੰਗਾ
 • nous - ਸਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ
 • ਪੁ - ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ pouvoir (ਤਾਕਤ)| ਏpue - ਜੋ ਕਿ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ (ਤੋਂਪੁਅਰ)
 • un pou - ਲੂਜ਼
 • ਲਾ ਪੂਸ - ਪਿੱਸੂ
 • le pouce - ਅੰਗੂਠਾ | ਲਾ pousse - ਫੁੱਟਣਾ
 • le ਖਿੱਚੋ - ਸਵੈਟਰ
 • ਲਾ poule - ਕੁਕੜੀ
 • ਪੁਰ - ਸ਼ੁੱਧ
 • ਡੋਲ੍ਹ ਦਿਓ - ਲਈ

"ਲਾ ਰੂਅ" ਦੁਆਰਾ "ਵੌਸ"

"ਯੂ" ਨੂੰ "ਆਰ" ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ (ਅਤੇ "ਈ") ਸ਼ਬਦ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ-rue-ਫਰੈਂਚ ਵਿਚ, ਪਰ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿਚ "ਓ" ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਰੂਅ (ਚੱਕਰ)

 • ਲਾ Rue - ਗਲੀ
 • ਲਾ ਰੂਅ - ਚੱਕਰ
 • le ਰਸੂ - ਰੂਸੀ
 • ਰੁਸੇ - ਲਾਲ ਸਿਰ ਵਾਲਾ
 • su - ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਚਾਅ (ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ)
 • un ਸੂ - ਸੈਂਟsous - ਅਧੀਨ
 • ਤੁ - ਤੁਹਾਨੂੰ |ਤੁ - ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਟਾਇਰ (ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ) | il ਮੰਗ - ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ (ਤੋਂ tuer)
 • ਟਾਉਟ - ਸਾਰੇ | ਲਾ ਟਕਸ - ਖੰਘ
 • le ਟੂਟੂ - ਟੂਟੂ (ਬੈਲੇ ਸਕਰਟ)
 • le ਟੋਟੂ - ਡੌਗੀ
 • ਵੀਯੂ - ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰ voir (ਵੇਖਣ ਲਈ) | ਲਾ vue - ਵੇਖੋ
 • vous - ਤੁਹਾਨੂੰ

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਮਹਰਨ ਗ-ਢ TLM #14 (ਅਗਸਤ 2020).